תיכון נעמת פתח תקווה

סוגי התעודות בבית הספר

תעודת בית-הספר  סוף השנה מביה"ס
 
תעודת גמר (12 שנות לימוד) – תלמיד שנבחן לפחות בבחינת בגרות אחת ועמד בה בהצלחה ועד 2 ציונים שליליים במקצועות הפנימיים.
 
תעודה טכנולוגית תלמיד שיעבור בהצלחה את כל הבחינות במקצועות המגמה + מדעי הטכנולוגיה   (כולל פרויקטים).
 
תעודת בגרות לתלמיד אשר יעמוד בהצלחה בבחינות הבגרות הנדרשות.
 
שינוי גודל גופנים