תיכון נעמת פתח תקווה

אודות בית הספר

נהלי ביה"ס (תקנון) – תשע"ה

עפ"י חוזר מנכ"ל תש"ע/1 א'
תלמידים יקרים,
צוות ביה"ס מקדם אתכם בברכת שנה טובה.
בית הספר הוא מרחב שבו נפגשת כל קהילת השותפים לתיכון טכנולוגי נעמת.
אתם התלמידים, צוות אנשי המקצוע המלווה אתכם וההורים.
בית הספר שם לו למטרה, לשמש עבורכם מסגרת חינוך יציבה, שבה תוכלו לפתח את יכולתכם ולעצב את אישיותכם.
על מנת להשיג מטרה זו, אנו מרכזים את מכלול הסדרים והנהלים, שגובשו במהלך השנים ע"י מורים, תלמידים, הורים והנהלת ביה"ס.
מדי שנה אנו מבצעים התאמות של הנהלים בהתאם לשינויים הנדרשים. שמירת הנהלים בתקנון יאפשר לכולנו להתקיים בחברה הוגנת, ויסייע ליצירת אקלים מיטבי שבו תוכלו להשיג את המרב בתהליך החינוכי והלימודי.
בביה"ס ישנה מערכת ממוחשבת המשמשת לתקשורת בין מורים לתלמידים smartschool.
עליכם להתחבר למערכת בכל יום (אפילו פעמיים ביום) על מנת להתעדכן בשינויי מערכת, הודעות וציונים.

1. תלבושת:

 • יש להגיע לביה"ס ולכל הפעילויות ביה"ס, בתלבושת אחידה: בקיץ חולצת Tקצרה עם סמל ביה"ס. בימים קרים ניתן ללבוש מעל סווצ'ר עם סמל ביה"ס.
 • אין להגיע לביה"ס במכנסונים קצרים (מכנסיים/חצאית לא קצר ממידת אורך הזרוע). או בחולצות בטן/גזורות.
 • לשיעורי ספורט חובה להגיע עם תלבושת ספורט מלאה עם סמל ביה"ס.תגובה: תלמיד שיגיע לביה"ס ללא תלבושת בהתאם לתקנון יטופל בהתאם לחוזר  מנכ"ל.

2. ציוד
על התלמיד להגיע לשיעור עם ילקוט ובו חומרי הלמידה (ספרים, חוברות, קלסרים, מחברות, כלי-כתיבה, מחשבון).

 • ציודו האישי של כל תלמיד באחריותו הבלעדית.
 • אנו ממליצים לא להביא חפצים יקרי-ערך או כסף.תגובה: לתלמיד שיגיע לשיעור ללא ציוד לימודי, תירשם הערת מעקב.
  באם התופעה תחזור על עצמה הדבר ידווח להורים ע"י המורה המקצועי בתאום עם המחנך.

3. נוכחות ועמידה בזמנים.

המערכת היא קבועה, אך באחריות התלמיד להסתכל ולבדוק בלוח השינויים כל בוקר.

 1. איחורים:
  יש להגיע לביה"ס בזמן לפי המערכת ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד עם הצלצול.
  תגובה: תלמיד שיאחר, יכנס לכיתה בשקט ויסומן לו איחור, וישלים את הזמן בסופו של אותו יום.
  במקרה של איחורים חוזרים ונשנים תתקיים שיחת ברור והציון בתעודה ייפגע.
  איחור של מעל 30 דקות יסומן במחשב כחיסור.
  5 איחורים דינם כחיסור אחד.
 2. היעדרויות:נוכחות בלימודים היא תנאי להצלחה.
  • עד 3 ימי היעדרות – יש להצטייד במכתב מההורים המסביר את סיבת ההיעדרות.
  • בהיעדרות מעל 3 ימים יש להציג אישור רפואי.
   תגובה: היעדרות לא מוצדקת תפגע בציון.
   עפ"י חוזר מנכ"ל, ביה"ס ידווח לקב"ס במקרה של ריבוי היעדרויות לא מוצדקות.
  • במקרה של היעדרויות מרובות, ועדה פדגוגית תדון בעניינו עפ"י חוזר מנכ"ל.
 3. עזיבת שטח ביה"ס: אין לעזוב את שטח ביה"ס ללא רשות במהלך יום הלימודים
  תגובה:ביה"ס יידע את ההורים טלפונית וירשום הערת מעקב.
  במקרה והתופעה תחזור על עצמה בפעם השנייה, המחנכת תזמן את ההורים לביה"ס.
 4. שחרורים<:
  תלמיד המבקש להשתחרר מסיבה כלשהי יוכל לפנות למחנכת הכיתה. במקרה והמחנכת לא נמצאת, ניתן לפנות לאחד מאנשי צוות הניהול: איריס, עליזה, ערן, כנרת.
 5. השתתפות בטקסים ובפעילויות חברתיות:
  ההשתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ בית ספריות הינה חלק מתכנית הלימודים של ביה"ס.
  הנוכחות בפעילויות אלו היא מחייבת (לא כולל גדנ"ע).
  תגובה: תלמיד שלא נכח בטקס/פעילות חברתית מעל 3 פעמים, תמנע ממנו השתתפות בפעילות עתידית.
  אי כיבוד טקס/פעילות חברתית תחייב את התלמיד בביצוע משימה חינוכית.
 6. כללי התנהגות :
  1. ציות להוראות של צוות ביה"ס:
   יש להתנהג באופן נאות, עפ"י חוקי ביה"ס. יש להישמע להוראות כל הצוות החינוכי.
   תגובה: תלמיד שלא ישמע להוראות הצוות החינוכי, ינקטו נגדו צעדים משמעותיים עד להשעיה.
  2. שמירה על הסביבה:
   יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת. יש לשמור על רכוש ביה"ס (אין לכתוב או לקשקש על השולחנות, הכיסאות והקירות).
   בסיום יום הלימודים, חובה להרים כיסאות ולכבות אורות ומזגנים.
 • תגובה: במקרה של השחתת רכוש/ציוד, גרימת נזק במזיד, כתיבת גרפיטי, נגיעה בציוד כיבוי אש וכיו"ב, יושעה התלמיד לאלתר מביה"ס עד לקיומה של ישיבה בנושא, בה יוחלט על המשך לימודיו בביה"ס. ההרחקה תתבצע רק על ידי מחנכת, אחראית משמעת, ס. המנהלת או המנהלת, בהודעה מראש להורים ועם מכתב נלווה והעתק לתיק האישי. בכל מקרה יחויבו התלמיד והוריו בתשלום הנזק.
  1. התנהגויות בסיכון
 1. העישון מזיק לבריאות ובריאותכם חשובה לנו מאוד. עפ"י חוזר מנכ"ל אסור בהחלט לעשן בשטח ביה"ס.תגובה: תלמיד אשר ייתפס מעשן בשטח ביה"ס, יטופל עפ"י חוזר מנכ"ל.
 2. חל איסור מוחלט על הבאת/שתיית משקאות אלכוהוליים בשטח ביה"ס או בפעילויות חוץ בית ספריות.
  תגובה:
  תלמיד אשר ייתפס שותה משקה אלכוהולי, או שרוי בגילופין, הוריו ידרשו לקחתו מביה"ס/מהפעילות בה אנו נמצאים.
  התלמיד יטופל משמעתית עפ"י חוזר מנכ"ל.
 3. חל איסור מוחלט על נשיאת כלי נשק מכל סוג שהוא ושימוש בהם (כולל אולרים, סכינים, נפצים וכו').
  תגובה:
  תלמיד שיביא לביה"ס או לכל פעילות יזומה ע"י ביה"ס מכשירים חדים מכל סוג שהוא, עטי לייזר, נפצים וכד' ינקטו נגדו צעדים משמעתיים חמורים עד כדי הרחקה מביה"ס.
 4. חל איסור מוחלט על הכנסת שקיות טבק/נרגילה לשטח ביה"ס.
  תגובה:
  נרגילה/שקית טבק שתמצא תוחרם והמידע יימסר להורי התלמיד.
  התלמיד יטופל משמעתית עפ"י חוזר מנכ"ל.
 5. חל איסור מוחלט לשחק משחקי קלפים, מכל סוג בכל חלקי ביה"ס
  תגובה:
  תלמיד שיימצא משחק יופנה לטיפול משמעתי כולל יידוע הורים.
  1. אלימות
 1. ביה"ס רואה בחומרה רבה שימוש באלימות פיזית או מילולית.
  תגובה:
  במקרה של אלימות פיזית (אפילו אם היא בצחוק בין חברים) או במקרה של אלימות מילולית שיש בה פגיעה בכבודו של אדם/איום על שלומו , המקרה יטופל עפ"י חוזר מנכ"ל.
 2. חל איסור להשתמש באינטרנט לשם חרם, התחזות, הפצת תכנים פרטיים או הפצת שמות על תלמידים.
  תגובה: תלמיד שישתמש לרעה באינטרנט הדבר ידווח להוריו וינקטו נגדו אמצעים משמעתיים חמורים עפ"י חוזר מנכ"ל.
  1. חדר מורים
   אין כניסה של תלמידים לחדר המורים (וכן לשרותי המורים).
  2. ביטחון
   ביה"ס אחראי לשלומם, ביטחונם ובטיחותם של התלמידים.
   אין לעמוד ליד השומר בשער בית-הספר.
   אין לצאת משער ביה"ס ללא רשות מהמחנכת/ההנהלה.
   חובה להישמע להוראות המורים התורנים.
  3. כללי התנהגות בשיעור
 1. בזמן השיעור על התלמיד לשבת במקומו ולהוציא מהתיק את
  הציוד הדרוש למקצוע. עליו להקשיב למורה, להשתתף בשיחה ברשות המורה ולבצע את המטלות הניתנות בשיעור.
  הפרת משמעת תיחשב התנהגות הפוגעת בזכותו הבסיסית של התלמיד האחר ללמוד, כגון: התפרעות, התחצפות, אלימות (מילולית או פיזית), אכילה (מותר להצטייד בבקבוק מים מראש!).

זכותו של כל תלמיד ללמוד ובאחריות התלמידים לאפשר למידה

תגובה: כחלק ממדיניות זו תלמיד המפריע למהלך השיעור יישלח לרישום במזכירות ויחזור לכיתה. תלמיד אשר ישלח לרישום 5 פעמים בשבוע יוזמן לשיחה עם מחנכת הכיתה/אחראית המשמעת/ס. מנהלת/מנהלת.

 1. שימוש בטכנולוגיה אישית בזמן שיעור
  עפ"י חוזר מנכ"ל (רשות מחוקקת – תשס"ב) חל איסור על שימוש בטלפון סלולארי/אייפודים במהלך השיעורים. יש לכבות טלפונים סלולארים לפני תחילת כל שיעור ולהכניסם לתיק.
  תגובה:
  תלמיד שהטלפון הסלולארי שלו ימצא על השולחן ו/או יתעסק עם המכשיר ו/או יצלצל במהלך השיעור, יפקיד את המכשיר בחדר המנהלת נעול ובטוח. המכשיר יוחזר בסוף היום לתלמיד או להוריו.

שינוי גודל גופנים