header
יום המורה1.jpg יום המורה- פעילות מועצת תלמידים
 
 
 
במסגרת חגיגות 'יום המורה' בשנים החולפות, מועצת התלמידים הבית ספרית לוקחת חלק בפעילות מבורכת אשר מביאה הערכה למורים על כל השנים הנפלאות מתוך הבנה כי הם המפתח להצלחה.
 
אופן הפעילות מתבצעת בשיתוף מלא של מועצת התלמידים ותלמידים בית הספר אשר הכינו כרטיסי הערכה ותודה לכל המורים בבית הספר  ולכל הצוות החינוכי המסייע, כולל העובדים.
 
בהפסקה הגדולה המועצה תחלק למורים סרט הצטיינות עם כיתוב "מורה מצטיין", "כל הכבוד", בליווי ברכה אישית.  המטרה של יום זה היא לעודד את המורים ולהראות להם עד כמה הם חשובים למערכת וכמובן לתלמידים. המועצה מראה את היכולות שלה במתן שיתוף פעולה, חיבור לאנשי הצוות והוקרה אמיתית לעשייה משותפת.
 
המועצה תפעיל מוזיקה בהפסקה שבנושא שירי הוקרה , הערכה ותודה למורים. 
 
יום המורה 2.jpg
יום המורה 3.jpg