header
  תעודת זהות.jpg
זוהי מסורת בבית ספרנו - טקס קבלת תעודת הזהות לשכבת י' 
מיטל יצחק
 
בתאריך 26.1.2016 ביום שלישי יצאו כ- 60 תלמידים משכבת י' למרכז "חיבה" בירושלים.
מרכז חיבה נוסדה בשנת  1982  ופועלת בירושלים מאז היווסדה. העמותה נוסדה על ידי איש החינוך אליהו  גבאי שעומד בראשה. בעודה מחויבת להמשכיותם של עם ישראל והיהדות, ולמרכזיותה של מדינת ישראל בחיי העם היהודי, מציבה חיבה שלושה יעדים מרכזיים:
  • טיפוח הזיקה לירושלים ולמסורת היהודית בקרב כל חלקי העם וחיזוק הזהות היהודית  והמכנה המשותף בין האוכלוסיות השונות.
  • שימור המוסיקה היהודית והפיוטים הייחודיים לקהילות השונות.
  • עידוד ,טיפוח וחיזוק הקשר עם יהודי התפוצות .
התלמידים נכנסו הישר לבית הכנסת היהודי שנמצא ב"חיבה" ושם החלה סדנה בנושא זהות וסמלים. חוויה יוצאת מין הכלל. לאחר מכן התכנסו באולם האירועים הנמצא במקום למפגש זהות חווייתי מוסיקלי עם הפרקשניסט יליד ארה"ב גבריאל פיסק שסיפר את חיפוש הזהות האישי שלו דרך המוזיקה.
ולבסוף, טקס קבלת תעודת הזהות שהוכן ע"י תלמידי שכבת י' אשר הופיעו על הבמה ושרו כולם ביחד את השיר: "מודה אני" של עומר אדם. המורות חילקו באופן אישי לכל תלמיד את התעודה.
תלמידים יקרים,
מהיום תשאו איתכם את תעודת הזהות שהיא המסמך אשר יזהה אתכם כתושבים חוקיים של המדינה.
 
אתם אזרחי העתיד של הארץ, המדינה והעם. אתם הממשיכים ואתם המתחילים ללכת בדרך שסללו האחרים.
רק מדינה חזקה ובטוחה תשמור על עמנו ותאפשר לנו התפתחות וצמיחה. המדינה היא המקום לעם היהודי ואתם ההון האנושי שלנו.
 
 
                                                            בהצלחה בהמשך הדרך...