header
סוגי התעודות לתלמידים העומדים בדרישות
תעודה1.jpg
תעודת בית-הספר 
סוף השנה מביה"ס
 
תעודת גמר 
(12 שנות לימוד) – תלמיד שנבחן לפחות בבחינת בגרות אחת ועמד בה בהצלחה ועד 2 ציונים שליליים במקצועות הפנימיים.
 
תעודה טכנולוגית
תלמיד שיעבור בהצלחה את כל הבחינות במקצועות המגמה + מדעי הטכנולוגיה   (כולל פרויקטים).
 
תעודת בגרות 
לתלמיד אשר יעמוד בהצלחה בבחינות הבגרות הנדרשות.
 
 
 
 
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר