header
  בעלי תפקידים בבית הספר 
 
איריס וינשטיין מנהלת בית הספר
עליזה גלוסקא ס. מנהלת, ר.פדגוגית, ר. עברית
כנרת גלעד יועצת
סלם רינת יועצת
לימור מורי יועצת 
רחל אברהם תרפיסטית
  פסיכולוגית
אורלי רוזנפלד מאבחנת תפקודי למידה
גילה דורי רכזת לקויות למידה
מורן רכזת מעורבות חברתית
ערן אחראית משמעת
   
בתיה גונורצקי ר. בחינות בגרות, ר. מתמטיקה
דבורה חייצ'וק-שני רכזת מגמת צילום
דליה מלאך רכזת ח"ח,  מועצת תלמידים, ר.מ. עיצוב גרפי
יצחק מיטל רכזת חינוך חברתי ומועצת תלמידים
יצחק ריקי רכזת מגמת עיצוב שיער
מירי עוז רכזת מגמת תקשוב, מנהלת אתר ביה"ס  ואחראית מיחשוב
שרון פאר-יניב רכזת אנגלית
חוה רוזן רכזת עולים חדשים, אחראית מערכת