header
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר
 
 
 
  • פרטי בית הספר  
  • תיכון טכנולוגי נעמת פתח-תקווה
  • רחוב קפלן 42, ת.ד. 358, פתח-תקוה
  • טלפונים: 03-9246786   03-9218619   
  •  פקס: 03-9215973

 

היסטוריה של בית הספר

 ביה"ס הוקם בשנת 1967 כמרכז לימודי מקצועי לבנות  במטרה לתת להן מסגרת לימודית חינוכית ולהקנות להן מקצוע.

במהלך השנים הפך  לבית ספר תיכון מקצועי תלת שנתי.
ביה"ס הוגדר כמרכז חינוך בבעלות נעמת ובפיקוח משרד החינוך .
 
בשנת תש"ן השתלב ביה"ס בתוכנית הרפורמה בחינוך הטכנולוגי במסגרת ניסוי התכנית, והגיע להישגים נאים בבחינות הבגרות.
 
ביה הינו  מוסד המטפח בעיקר מיומנות מקצועית ומקנה לתלמידים ערכים, דימוי עצמי גבוה, רמת לימודים נאותה המאפשרת עמידה בבחינות לקבלת תעודה טכנולוגית וצבירת יח"ל בגרותיות ומאפשר לכל תלמיד להתקדם בקצב אישי ולהגיע למיצוי מקסימום יכולתו.
  


 
 
 
 
mivne.jpg